Տնային աշխատանք

1.Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական թվեր:Գրի՛ր  3 օրինակ : Գրի՛ր  3 օրինակ

Բնական թիվ, թվեր են, որոնք առաջացել են բնական ձևով առարկաների քանակը հաշվելիս:

3,5,11

2.Ո՞ր թվերն են  կոչվում պարզ և բաղադրյալ թվեր:

Պարզ են այն թվերը, որոնք բաժանվում են մեկի և իրենց վրա, իսկ բաղադրյալ են այն թվերը որոնք բաժանվում են երկուսից ավելի թվերի վրա:

3.Ո՞ր թվերն են կոչվում զույգ և կենտ թվեր:Գրի՛ր  3 օրինակ :

Զույգ են կոչվում այն թվերը, որոնք վերջանում են՝ 0,2,4,6,8 թվանշաններով (այսինքն բաժանվում են 2-ի վրա), իսկ կենտ են այն թվերը որոնք վերջանում են 1,3,5,7,9 (այսինքն չեն բաժանվում 2-ի վրա):

2, 46, 126

3, 75, 367
4.Գրի՛ր 3,4,8,9, բաժանելիության հայտանիշները:

3-ի են բաժանվում այն թվերը որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 3-ի:

4-ի են բաժանվում այն թվերը որի վերջին 2 թվանշաններով կազմված թիվը բաժանվում է 4-ի:

8-ի են բաժանվում այն թվերը որի վերջին 3 թվանշաններով կազմված թիվը բաժանվում է 8-ի:

9-ի են բաժանվում այն թվերը որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 9-ի:

5.Ո՞ր կոտորակներն են կոչվում կանոնավոր և անկանոն կոտորակ :Գրի՛ր  3 օրինակ:

Կոտորակները կոչվում են կանոնավոր, եթե նրա համարիչը փոքր է հայտարարից, իսկ անկանոն՝ հակառակը:

6.Հաշվի՛ր.
3/5+4/8=11/10        12/25-1/75=7/15   3.1/7+2.4/8=79/14

        4/7*12/25=48/175           27/49:9/7=3/7

7.Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 10, b = 4.

12* (2*a + b) ։ 3=96

8.Գտի՛ր
200-ի 10%-ը

20

9.Հաշվի՛ր

1000-ը մեծացրու իր 20%-ով

1200

3000-ը փոքրացրու իր 15%-ով

3450
10.Ապրանքի գինը նախ իջեցվել է 15%-ով, ապա՝ ևս 20 %-ով։Որքա՞ն է դարձել ապրանքի գինը, եթե սկզբնական գինը եղել է 10000 դրամ:

6800

 

Реклама

Տնային աշխատանք

1.Որ հատկանիշներն են բնորոշ քիմիական ռեակցիաներին։

Քիմիական ռեակցիաների հատկանիշներն են՝գույնի,համի,հոտի փոփոխություն,գազի անջատում,նստվածքի առաջացում,էներգիայի կլանում կամ անջատում:

2.Որ ռեակցիաներն են անվանում քայքայման, իսկ որոնք՝ միացման:

Այն քիմիական ռեակցիաները, որոնց հետևանքով մեկ բարդ նյութից առաջանում են երկու կամ ավելի պարզ կամ բարդ նյութեր, կոչվում են քայքայման քիմիական ռեակցիաներ, իսկ այն քիմիական ռեակցիաները, որոնց հետևանքով երկու կամ ավելի նյութերից առաջանում է նոր բարդ նյութ, կոչվում են միացման քիմիական ռեակցիաներ:

Տնային աշխատանք 

. Կարդա՛ Վիլյամ Սարոյանի  «Հայն ու հայը» պատմվածքը:
. Գտի՛ր թուխ-սևին տվող, հասկանալ-իմանալ, գտնել-ճարել, կսկիծ-ցավ, երիտասարդ-ջահել, զորավոր-Մեծ ուժային կարողություն ունեցող, կործանել-վարկաբեկել բառերի հականիշները:
. Բացատրական բառարանից գտի՛ր գաղտուկ-գաղտնի, ումպ-կում, ջանալ-գտել որևէ բանի, ոխ-վրեժ բառերի բացատրությունները:
. Մեկնաբան՛իր Սարոյանի հետյալ միտքը՝ «Ես կսկիծով եմ ասում,  բայց չկա Հայաստան, պարոնա՛յք, կան միայն մարդիկ որ այս աշխարհում որպես իրենց երկրում են ապրում: Եվ Ամերիկա էլ չկա, պարոնա՛յք, Ֆրանսիա էլ չկա, Իտալիա էլ չկա, միայն մարդկանց երկիրը կա, պարոնա՛յք »:
Վիլյամ Սարոյանը ուզում է ասել, որ չկան հայաստան, ֆրանսիա, իտալիա և այլ երկրներ, այլ կան մարդիկ, ովքեր իրենց համար մի որոշ տարածք դարձրել են իրենց երկիրը և այնտեղ են ապրում:

1.Կաթից ստացվում է 25% սեր, իսկ սերից ստացվում է 20% յուղ:Որքա՞ն յուղ կստացվի 300կգ կաթից:

15կգ

2.Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.

10 ⋅ (a + b) ։ 3=40

(a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b=43

(a +b) ⋅ 4 + 2*a ⋅ b=118

(a  ⋅ 4 + a ⋅ b)*5=315

3.Մեքենայի բաքի տարողությունը 80 լ է: Քանի՞ լիտր բենզին կա բաքում, եթե լցրել են նրա 45 %-ը:

36լ

4. Ապրանքի գինը նախ իջեցվել է 15 %-ով, ապա՝ ևս 10 %-ով։Որքա՞ն է դարձել ապրանքի գինը, եթե սկզբնական գինը եղել է 5000 դրամ։

7,5դրամ

5.Հաշվե՛լ
(15.3/5+4.3/15-2.2/10)*75/80=97,5
400-ի 25%-ը

100
1200-ի 36%-ը

432
600-ի 45%-ը

270
1800-ի 60%-ը

1080

6. 600-ը մեծացրու 20%-ով

720

   2000-ը մեծացրու 45%-ով

2900

   2400-ը մեծացրու 20%-ով

2880

 3000-ը մեծացրու 35%-ով

4050

 1500-ը փոքրացրու 30%-ով

1050

 6800-ը փոքրացրու 15%-ով

5780

7. Ապրանքի գինը նախ իջեցվել է 30%-ով, ապա՝ ևս 20 %-ով։Որքա՞ն է դարձել ապրանքի գինը, եթե սկզբնական գինը եղել է 5000 դրամ։

2800

Տնային աշխատանք

Անգի՛ր սովորիր հետևյալ աշնանային բանաստեղծություններից մեկը՝ քո ընտրությամբ: Կարող ես համացանցից գտնել և այլ բանաստեղծություն սովորել:

. Սովորածդ բանաստեղծությունից գտի՛ր և առանձնացրու՛ մադկիրները:

Աշուն

Նորից անձրև՜, մշո՜ւշ, ա՜մպ,
Թախի՜ծ անհուն, տխրա՜նք հեզ,
Աշո՛ւն, քեզ ի՛նչ քնքշությամբ,
Ի՞նչ խոսքերով երգեմ քեզ…

Քո մշուշը, քո ոսկի
Տերևները հողմավար,
Դյութանքը քո մեղմ խոսքի,
Արցունքները քո գոհար…

Հարազատ են իմ հոգուն,
Վհատությանն իմ խոնարհ,
Ե՛վ թփերը դողդոջուն,
Ե՛վ խոտերը գետնահար…

Եվ քո երգը թախծալի
Իմ սրտի երգն է կարծես,
Աշո՛ւն, քաղցր ու բաղձալի,
Ի՞նչ խոսքերով երգեմ քեզ…

թախիծ անհուն,տխրանք հեզ,տերևները հողմավար,մեղմ խոսք,խոնարհ վհատություն,թփեր դողդոջուն,խոտեր գետնահար,երգ թախծալի,աշուն քաղցր ու բաղձալի: