Без рубрики·Մաթեմատիկա

Տնային աշխատանք

1. Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն 9 ժամում անցել է 180 կմ-ով ավելի, քան 6 ժամում։

2.Մարմինը, որի զանգվածը Երկրի վրա 1 կգ է, Լուսնի վրա ունի 160գ
զանգված։ Լուսնի վրա որքա՞ն կլինի այն մարմնի զանգվածը,
որի զանգվածը Երկրի վրա 250 կգ է։

40000գ

3.Բերե՛ք այնպիսի երեք ամբողջ թվերի օրինակ, որ առաջին երկու

թվերի արտադրյալը լինի բացասական թիվ, իսկ բոլոր երեքի

արտադրյալը հավասար լինի զրոյի:

-230

4.Նկարում պատկերված ուղղանկյունը տրոհված է հինգ քառակուսիների: Ներկված քառակուսու կողմը հավասար է 3-ի: Գտնել ուղղանկյան պարագիծը: 

%d5%a7%d5%a7%d5%a7%d5%a7

2*9+2*10.5=39

  1. Մայրը25 տարեկան է, իսկ դուստրը՝ 3: Քանի տարի անց մայրը  3 անգամ մեծ կլինի, քան դուստրը:

8

Реклама
Без рубрики·Բնագիտություն

Տնային աշխատանք

1. Ջերմաստիճանը որոշելու սանդղակներերը.

աՑելսիուսի բՖարենհայտի գԿելվինի դՋոուլի

2. Ջերմային ընդարձակման ժամանակ մարմնի  զանգվածը՝

ամեծանում է բփոքրանում է գչի փոխվում

3. Նյութի գազային վիճակից հեղուկ վիճակի անցումը  կոչվում է՝

ապնդացում բխտացում գհալում

4. Երբ երկու միմյանց հետ հպվող կամ շփվող մարմինները էլեկտրականանում եննրան ձեռք  են բերում՝

ամիևնույն նշանի լիցքեր բտարբեր նշանի լիցքեր

5. Կայծակի ժամանակ ճիշտ է՝

ապառկելը

բկանգնելը

գոտքերն իրար մոտ պահած կքանստելը

6. Ուժեղ տաքացման ժամանակ մագնիսները՝

ակորցնում են իրենց մագնիսական հատկությունը

բուժեղացնում են իրենց մագնիսական հատկությունը

Без рубрики·Մաթեմատիկա

Տնային աշխատանք

1.Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.
ա) –9, –1,
գ) +8, –10,
ե) –13, +14,
է) +8, 0,
բ) –3, +7,
դ) –21, +12,
զ) 0, –7,
ը) +1, –4։

2.Գրի՛ առեք արտահայտությունը և հաշվե՛ք նրա արժեքը
ա) –3 և –4 թվերի գումարին գումարել 11-ին հակադիր թիվը,

-18
բ) –7-ին հակադիր թվին գումարել 8 և –18 թվերի գումարը,

-3

գ) 8 և –5 թվերի գումարին հակադիր թվին գումարել –17 թիվը:

-20
3.Տասնվեցհարկանի շենքի երկու հարևան մուտքերի վերելակները կանգնած էին 12-րդ հարկում։ Մի վերելակը նախ բարձրացավ 2 հարկ, ապա իջավ 5 հարկ։ Մյուս վերելակը նախ իջավ 5 հարկ, ապա բարձրացավ 2 հարկ։ Ո՞ր հարկերում կանգնած կլինեն վերելակները։

I՝ 12+2-5=9

II՝ 12-5+2=9

4. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու ամբողջ թվերի արտադրյալը, եթե փոխվի արտադրիչներից մեկի նշանը:

Արտադրյալը կփոխի իր նշանը։
5. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ արտահայտություն.
ա) ( –4 ) · ( +5 ) < 0,
բ) ( –2 ) · ( –3 ) · ( +4 ) > 5,
գ) ( –9 ) · ( +1 ) · ( +8 ) < 0,
դ) ( –9 ) · ( –7 ) = ( +7 ) · ( +9 )։

6. Հաշվե՛ք.
ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |=11,
բ) | 8 – 4 + 2 | · | 7 – 7 |=0,
գ) 10 · | –2 + 1 | + 6 · | – 4 – 9 |=88,
դ) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |=4,
ե) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 |=6,
զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8|=6։

7. Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու դրական թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է։
այո

8. Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու բացասական թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի փոքր է։

այո

Без рубрики·Մայրենի

Տնային աշխատանք

594. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի
փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.
ա) (–4) · (–5) > 0, դ) 2 · 3 < (–4) · (–2),
բ) (–8) · 5 < 0, ե) 2 · (–20) = (–10) · 4,
գ) 7 · (–3) < (–2) · (–1), զ) (–12) · (–2) > 5 · (–1)։
595. Կատարե՛ք գործողությունները.
ա) (+3) · (–8) + (–6) · (+2) – (–4) · (–7)=-64
բ) (–13) · (–6) – (+4) · (+18) – (–5) · (+20)=106
գ) (–25) · (+4) – (+100) · (–1) + (+4) · (–40)=-160
դ) (+2) · (–5) + (–3) · (–7) – (+16) · (–7)+123=246։
596. Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյալի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.
–40=2·(-20), +32= –8·(-4), 0=-100·0, –12=2·(-6), +9=-1·9:

597. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ հակադիր ամբողջ թվերից յուրաքանչյուրը ստացվում է` մյուսը –1-ով բազմապատկելու միջոցով։

Այո

Без рубрики·Русский язык

Домашняя работа

Выполните задания:

  1. Допишите окончания (ср. р. единственное число):

Нетодеяло —Нет одеяла; озеро -нет озера; слово -нет слова ; дело -нет дела; место -нет места; задание -нет задания; упражнение -нет упражнения; предложение -нет предложения; расписание -нет расписании; время -нет времeни; имя -нет имени

  1. Допишите окончания (м. р. множественное число):

Нет города-город, университеты-университет, музеи -музей, санатории -санатория; гаражи -гараж, этажи -этаж, фестивали -фестивал,словари -словарь; рояли -рояль; рубли — рубль; дожди-дождь; портфели -портфель; дома- дом; телефоны -телефон; номера -номер; подъезды -подъезд; входы -вход; выходы -выход; доллары -доллар; журналы -журнал; магазины -магазин; аэропорты -аэропорт; мосты -мост; проспекты — проспект; документы -документ; студенты -студент; журналисты -журналист;

президенты -президент; профессора -профессор; артисты -артист; экономисты -экономист; чемпионы -чемпион; коты -кот;

спортсмены -спортсмен; программисты -программист; отцы —

отец; инженеры -инженер; туристы — турист; французы -француз; дипломаты -дипломат; братья -брат; друзья -друг; врачи -врач;  учителя -учитель; писатели -писатель;

строители -строитель; дети -ребёнок; люди -человек; соседи -сосед

Без рубрики·Մայրենի

Տնային աշխատանք

Մայրենի գիրք 6

76.Ջուրը շատ սառն էր, ճիշտ օրվա նման:

Ալեկոծված ծովը ծեծում էր ափերը:

Ինչո՞ւ ես այդպես անշարժ նստել՝ փայտ կուլ տվածի նման:

Մարդն այնպես արագ էր քայլում, կարծես կարևոր մի բանից ուշանում էր:

Փոքրիկը մի քիչ ոտքը կախ գցեց, հետո խիզախեց ու մոտ եկավ:

Ի վերջո այնպիսի մի տաճար կառուցեց, որ բոլորին զարմացրեց իր արվեստով:

77.Խոշոր-վիթխարի,ահռելի,մեծ,աժդահա,հսկա:

Երկերեսանի-կեղծավոր,երեսպաշտ,շողոքորթ,երևելի:

Առատ-պտղաբեր,արգավանդ,բեղուն,բերրի,բարեբեր:

Մեծահռչակ-նշանավոր,հանրածանոթ,ականավոր,հանրաճանաչ,անվանի:

Խայտաբղետ-չալպտուրիկ: